Υπεβλήθησαν προτάσεις για «πράσινα σχολεία» από το Δήμο Ηρακλείου

Υποβλήθηκαν από το Δήμο Ηρακλείου οι προτάσεις με τίτλο : α) «Αξιοποίηση ΑΠΕ  και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στα

33ο Δημοτικό – 9ο Γυμνάσιο – 10ο Λύκειο

Ηρακλείου » και β) «Αξιοποίηση ΑΠΕ και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στα 4ο

Γυμνάσιο – 4ο Λύκειο Ηρακλείου » για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ – Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007- 2013.

 

Οι προτάσεις που αναφέρονται σε δυο από τα παλαιότερα Σχολικά Συγκροτήματα του

Δήμου μας και τα οποία επιλέγηκαν με βάση τις προϋποθέσεις και τους όρους επιλεξιμότητας

που το πρόγραμμα ορίζει, είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.745.000 € και δύναται να

χρηματοδοτηθούν, έπειτα από άμεση αξιολόγηση, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

Η σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων και όλων των απαραίτητων εγγράφων, περιλαμβάνουν

δράσεις και για τα δύο Σχολικά Συγκροτήματα όπως : α) Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών

Συστημάτων, β) Προσθήκη Εξωτερικής Θερμομόνωσης Τοιχοποιίας και Οροφής, γ)

Εγκατάσταση Συστήματος Ηλιακών Συλλεκτών, δ) Εγκατάσταση Μονάδων Αερισμού

με ανάκτηση θερμότητας, ε) Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ελέγχου ηλεκτρικών

εγκαταστάσεων, στ) Αντικατάσταση Κουφωμάτων, ζ) Λοιπές βιοκλιματικές επεμβάσεις, η)

Δράσεις ευαισθητοποίησης των μαθητών και του κοινού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

κ.α.

 

Σε δηλώσεις του ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Νίκος Γιαλιτάκης τόνισε ότι :

 

« Η Δημοτική μας Αρχή λειτουργεί πάντα με γνώμονα τον πολίτη και το περιβάλλον.

Μία από τις βασικές μας επιδιώξεις είναι η συνεχή αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων που

συντελούν τόσο στη μείωση του κόστους σε ότι αφορά την ενέργεια, όσο και στην προστασία

του περιβάλλοντος.

 

Η περιβαλλοντική ευαισθησία του Δήμου Ηρακλείου αλλά και οι αδιάκοπες προσπάθειες

του για εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών υποδομών στον χώρο της εκπαίδευσης

αποδεικνύεται εμπράκτως με την υποβολή αυτών των δύο προτάσεων που στόχο έχουν, την

αναβάθμιση δύο μεγάλων σχολικών συγκροτημάτων σε Πράσινα Σχολεία, όπου οι μαθητές

και οι εργαζόμενοι σ’ αυτά, θα βιώνουν τα οφέλη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ».

Δημοσιεύτηκε στις Οκτ 11 2011. Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένος σχετικά με αυτό το άρθρο μέσω του RSS 2.0. Μπορείτε να κάνετε ένα σχόλιο σε αυτό το άρθρο

MHNYMA

GPOiNT

Αναζήτηση

Αναζήτηση ανά ημερομηνία
Αναζήτηση ανά κατηγορία
Αναζήτηση με το Google

Photo Gallery

Σύνδεση | Designed by Fabrica Design Studio